top of page

Política de Privacitat Xarxes Socials / Política de privacidad redes sociales:

Català

De conformitat amb el que estableix la normativa vigent en Protecció de Dades de Caràcter Personal (RGPD) i la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa els usuaris, que ha procedit a crear un perfil a la / Xarxa / és Social / és Facebook, Pinterest, amb la finalitat principal de publicitar els seus productes i serveis.


Dades de MONTSERRAT CASANOVAS FONT:

CIF: 77111067W

DIRECCIÓ: CARRER SANT JOAN 15 08540, CENTELLES (BARCELONA)

CORREU ELECTRÒNIC: ELSNINETS@HOTMAIL.COM

DOMINI WEB: WWW.ELSNINETS.CAT

 

L'usuari disposa d'un perfil a la mateixa Xarxa Social i ha decidit unir-se a la pàgina creada per MONTSERRAT CASANOVAS FONT, mostrant així interès en la informació que es publiciti a la Xarxa. En unir-se a la nostra pàgina, ens facilita el seu consentiment per al tractament d'aquelles dades personals publicades en el seu perfil.


L'usuari pot accedir en tot moment a les polítiques de privacitat de la pròpia Xarxa Social, així com configurar el seu perfil per garantir la seva privacitat.


MONTSERRAT CASANOVAS FONT té accés i tracta la informació pública de l'usuari, especialment, el seu nom de contacte. Aquestes dades, només són utilitzats dins de la pròpia Xarxa Social. No són incorporades a cap fitxer.


En relació als drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dels quals vostè disposa i que poden ser exercits davant MONTSERRAT CASANOVAS FONT, d'acord amb el RGPD, ha de tenir en compte els següents matisos:

 

Accés: Vindrà definit per la funcionalitat de la Xarxa Social i la capacitat d'accés a la informació dels perfils dels usuaris.

 

Rectificació: només es satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de MONTSERRAT CASANOVAS FONT, per exemple, eliminar comentaris publicats a la pròpia pàgina. Normalment, aquest dret ha de exercir-lo davant la Xarxa Social.

Cancel·lació i / o oposició: Com en el cas anterior, només podrà satisfer-se en relació a la informació que es trobi sota el control de MONTSERRAT CASANOVAS FONT, per exemple, deixar d'estar unit al perfil.

 

 

 

Castellano

De conformidad con lo establecido en la normativa vigente en Protección de Datos de Carácter Personal (RGPD) y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico (LSSI-CE), MONTSERRAT CASANOVAS FONT informa a los usuarios, que ha procedido a crear un perfil en la/s Red/es Social/es Facebook, Pinterest, con la finalidad principal de publicitar sus productos y servicios.


Datos de MONTSERRAT CASANOVAS FONT:

CIF: 77111067W

DIRECCIÓN: CARRER SANT JOAN 15 08540, CENTELLES (BARCELONA)

CORREO ELECTRÓNICO: ELSNINETS@HOTMAIL.COM

DOMINIO WEB: WWW.ELSNINETS.CAT

 

El usuario dispone de un perfil en la misma Red Social y ha decidido unirse a la página creada por MONTSERRAT CASANOVAS FONT, mostrando así interés en la información que se publicite en la Red. Al unirse a nuestra página, nos facilita su consentimiento para el tratamiento de aquellos datos personales publicados en su perfil.


El usuario puede acceder en todo momento a las políticas de privacidad de la propia Red Social, así como configurar su perfil para garantizar su privacidad.


MONTSERRAT CASANOVAS FONT tiene acceso y trata aquella información pública del usuario, en especial, su nombre de contacto. Estos datos, sólo son utilizados dentro de la propia Red Social. No son incorporados a ningún fichero.


En relación a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, de los que usted dispone y que pueden ser ejercitados ante MONTSERRAT CASANOVAS FONT, de acuerdo con el RGPD, debe tener en cuenta los siguientes matices:

Acceso: Vendrá definido por la funcionalidad de la Red Social y la capacidad de acceso a la información de los perfiles de los usuarios.

 

Rectificación: Sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo el control de MONTSERRAT CASANOVAS FONT, por ejemplo, eliminar comentarios publicados en la propia página. Normalmente, este derecho deberá ejercerlo ante la Red Social.

Cancelación y/u Oposición: Como en el caso anterior, sólo podrá satisfacerse en relación a aquella información que se encuentre bajo el control de MONTSERRAT CASANOVAS FONT, por ejemplo, dejar de estar unido al perfil.

bottom of page